P M T

Otisk

Informace podle § 5 DDG

Premium Mounting Technologies GmbH & Co. KG
Industriestraße 25
95346 Stadtsteinach

Obchodní rejstřík: HRA 4136
Rejstříkový soud: Místní soud Bayreuth

Zastoupená:
Premium Mounting Technologies Verwaltungs GmbH
Industriestr. 25
95346 Stadtsteinach

Zastoupená:
Generální ředitel: Dr. Bodo Krebs
Vedení: Eric Jaschke, Jörg Weber-Schorsch
.

Obchodní rejstřík: HRB 7140
Rejstříkový soud: Místní soud Bayreuth

Kontaktujte nás

Telefon: +49 (0) 9225 / 95500
Fax: +49 (0) 9225 / 9550999
E-mail: info@pmt.solutions

ID pro daň z prodeje

Identifikační číslo pro daň z obratu podle § 27a zákona o dani z obratu:
DE283882003

Řešení spotřebitelských sporů/univerzální rozhodčí centrum

Nejsme ochotni ani povinni účastnit se řízení o řešení sporů před spotřebitelskou rozhodčí komisí.

Odpovědnost za obsah

Jako poskytovatel služeb jsme v souladu s § 7 odst.1 DDG a obecnými právními předpisy odpovědní za vlastní obsah těchto stránek. Podle §§ 8 až 10 DDG však jako poskytovatel služeb nejsme povinni monitorovat přenášené nebo ukládané informace třetích stran ani vyšetřovat okolnosti, které naznačují nezákonnou činnost.

Povinnosti odstranit nebo zablokovat používání informací v souladu s obecnými právními předpisy tím nejsou dotčeny. Odpovědnost v tomto ohledu je však možná až od okamžiku, kdy se dozvíme o konkrétním porušení. Jakmile se o takovém porušení dozvíme, okamžitě tento obsah odstraníme.

Odpovědnost za odkazy

Naše webové stránky obsahují odkazy na externí webové stránky třetích stran, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto nemůžeme převzít žádnou odpovědnost za tento obsah třetích stran. Za obsah odkazovaných stránek je vždy odpovědný příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Odkazované stránky byly v době odkazování zkontrolovány z hlediska možného porušení právních předpisů. Nezákonný obsah nebyl v době odkazování rozpoznán.

Trvalé sledování obsahu odkazovaných stránek však není rozumné bez konkrétních důkazů o protiprávním jednání. Pokud se dozvíme o jakémkoli porušení právních předpisů, okamžitě takové odkazy odstraníme.

Autorská práva

Obsah a díla vytvořená provozovateli stránek na těchto stránkách podléhají německému autorskému právu. Reprodukce, úpravy, šíření a jakýkoli způsob využití nad rámec autorského zákona vyžadují písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopírování těchto stránek je povoleno pouze pro soukromé, nekomerční použití.

Pokud obsah těchto stránek nebyl vytvořen provozovatelem, jsou respektována autorská práva třetích stran. Zejména obsah třetích stran je takto označen. Pokud se přesto dozvíte o porušení autorských práv, informujte nás o tom. Pokud se o porušení dozvíme, takový obsah neprodleně odstraníme.

Zpět na začátek